Skróty klawiszowe w Pages na iPadzie, które warto znać!

0

iPadOS + podłączona do urządzenia klawiatura = naprawdę spore pole do popisu dla wszystkich chcących wykrzesać z tabletu Apple coś więcej. Pages jest niewątpliwie ulubioną aplikacją do tworzenia i edycji plików tekstowych na tym sprzęcie: dostępna w pakiecie, działająca naprawdę nieźle i oferująca zestaw najpotrzebniejszych opcji. Znacie najważniejsze skróty klawiszowe w aplikacji? Oto one!

Ogólne

Czynność

Skrót

Utworzenie nowego dokumentu (otwiera Paletę szablonów) Command-N
Otwarcie menedżera dokumentów Command-O
Skopiowanie Command-C
Wklejenie Command-V
Wklejenie tekstu z zachowaniem stylu tekstu w miejscu docelowym Option-Shift-Command-V
Cofnięcie Command-Z
Przywrócenie Shift-Command-Z
Pokazanie lub ukrycie okna Znajdź Command-F
Kontynuowanie wyszukiwania (w oknie Znajdź) Command-G
Wyszukiwanie wstecz (w oknie Znajdź) Shift-Command-G
Pokazywanie lub ukrywanie widoku miniaturek stron Option-Command-P
Otwieranie lub zamykanie widoku edycji wzorca strony Shift-Command-E
Pokazywanie lub ukrywanie licznika wyrazów Shift-Command-W
Pokazywanie lub ukrywanie linijki Command-R
Dodawanie komentarza Shift-Command-K
Zachowanie komentarza Command-Return
Wstawianie znaku końca strony Command-Return lub Command-Enter
Dodawanie zakładki Option-Command-B
Przewinięcie o stronę w górę bez przesuwania punktu wstawiania Strona w górę
Przewinięcie o stronę w dół bez przesuwania punktu wstawiania Strona w dół

Edytowanie tekstu, kształtów, tabel i wykresów

Czynność

Skrót

Zastosowanie pogrubienia w zaznaczonym tekście Command-B
Zastosowanie kursywy w zaznaczonym tekście Command-I
Zastosowanie podkreślenia w zaznaczonym tekście Command-U
Indeks górny Control-Shift-Command-Znak plus (+)
Indeks dolny Control-Command-Znak minus (-)
Zmiana tekstu w łącze Command-K
Skopiowanie stylu akapitu lub obiektu Option-Command-C
Wklejenie stylu akapitu lub obiektu Option-Command-V
Wstawienie znaku końca akapitu podczas edycji tekstu w komórce Return
Wstawienie tabulatora do tekstu lub do formuły Option-Tab
Określenie względnych i bezwzględnych atrybutów odwołań w zaznaczonej komórce Naciśnij Command-K lub Shift-Command-K, aby przełączać dostępne opcje
Otwarcie edytora danych wykresu Shift-Command-D
Wstawienie równania Option-Command-E

Manipulowanie kształtami, tabelami i wykresami

Czynność

Skrót

Zgrupowanie zaznaczonych obiektów Option-Command-G
Rozgrupowanie zaznaczonych obiektów Option-Shift-Command-G
Zablokowanie zaznaczonego obiektu Command-L
Odblokowanie zaznaczonego obiektu Option-Command-L
Powielenie zaznaczonego obiektu Command-D lub przeciągnij z naciśniętym klawiszem Option

Naciśnij Option i klawisz ze strzałką, a następnie przeciągnij

Przesunięcie zaznaczonego obiektu o jeden punkt Naciśnij klawisz ze strzałką
Przesunięcie zaznaczonego obiektu o dziesięć punktów Przytrzymaj Shift i naciśnij klawisz ze strzałką
Przeniesienie zaznaczonego obiektu na spód Shift-Command-B
Przeniesienie zaznaczonego obiektu na wierzch Shift-Command-F
Umieszczenie zaznaczonego obiektu niżej na stosie Option-Shift-Command-B
Umieszczenie zaznaczonego obiektu wyżej na stosie Option-Shift-Command-F
Dodanie wierszy powyżej zaznaczonych komórek w tabeli Option-Strzałka w górę
Dodanie wierszy poniżej zaznaczonych komórek w tabeli Option-Strzałka w dół
Dodanie kolumn po prawej od zaznaczonych komórek w tabeli Option-Strzałka w prawo
Dodanie kolumn po lewej od zaznaczonych komórek w tabeli Option-Strzałka w lewo

Źródło: Apple

Do
góry