Kwarantanna Domowa. Obowiązkowa aplikacja dla osób objętych kwarantanną domową

0

kwarantanna domowa

Rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce i na świecie wymusza na rządach poszczególnych krajów podejmowanie decyzji, które dla zwykłych obywateli często są związane z dodatkowymi obostrzeniami. To także problemy, z którymi borykać się będą przede wszystkim osoby objęte obowiązkową, dwutygodniową kwarantanną domową — tyczy się to np. obywateli Polski, którzy w ostatnim czasie wrócili do kraju i muszą spędzić w domu 14 dni bez wychodzenia. To właśnie z myślą o nich powstała nowa aplikacja mobilna — Kwarantanna Domowa, za którą odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji i która, wraz z nowymi przepisami, jest obowiązkowa dla osób przebywających na kwarantannie.

Informacje na temat koronawirusa pojawiły się już w innej, oficjalnej aplikacji rządowej. mObywatel zyskał nową zakładkę, która choć spełnia swoje zadanie, nie do końca jest tym, czego można było oczekiwać — liczyłem na bardziej rozbudowane wskazówki, czy instrukcje. Teraz, Ministerstwo przygotowało kolejną aplikację mobilną, która przyda się wyłącznie tym, którzy objęci przymusową kwarantanną domową. Kwarantanna Domowa pozwoli przede wszystkim na ułatwienie procesu potwierdzenia, że konkretna osoba przebywa we wskazanym wcześniej miejscu i nie opuszcza go. A odbywać się to będzie poprzez wysłanie swojego zdjęcia (selfie) wraz z danymi lokalizacyjnymi, które będzie porównywane z fotografią referencyjną, która wykonywana jest przy aktywacji aplikacji.

Dziennie trzeba będzie zrobić jedno lub kilka takich zdjęć. Prośby o ich wykonanie  będziemy wysyłać „z zaskoczenia”. Idea jest dokładnie taka sama jak przy niezapowiedzianych wizytach funkcjonariuszy policji. Dane osób „meldujących się” na kwarantannie są bezpieczne. Nie będą niepotrzebnie gromadzone, ani przechowywane.

— tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski

Kwarantanna Domowa. Obowiązkowa aplikacja rządowa dla osób objętych obowiązkową kwarantanną

kwarantanna domowa

Kwarantanna Domowa to nie tylko obowiązek wykonywania zdjęć, to także możliwość komunikacji z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej, które w uzasadnionych sytuacjach, mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze. Wysłanie formularza z zapotrzebowaniem do MOPS (posiłek, artykuły spożywcze, pomoc psychologiczną lub kontakt) polega na wprowadzeniu informacji o produktach, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania na czas kwarantanny. Aplikacja pozwala też na otrzymywanie komunikatów informujących o aktualnej sytuacji dotyczącej koronawirusa SARS-CoV-2 i bezpośredniego kontaktu ze służbami odpowiedzialnymi za nadzór nad Użytkownikami poddanymi kwarantannie. Ministerstwo informuje, że wprowadzane będą kolejne rozwiązania.

Obowiązek korzystania z aplikacji przez osoby objęte domową kwarantanną nakłada podpisana 31.03.2020 przez Prezydenta ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Informacje o obowiązku korzystania z aplikacji znajdują się w artykule 7e ust.1 tej ustawy.

Jak podaje ministerstwo:

Z obowiązku korzystania z aplikacji Kwarantanna domowa zwolnione są osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzące lub niedowidzące), a także osoby, które właściwym służbom złożyły oświadczenie, że nie są abonentami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie aplikacji. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Aby złożyć odpowiednie oświadczenie, należy pobrać je ze stron rządowych, wydrukować, wypełnić i przekazać Policji.

Aplikacja jest dostępna w App Store i Google Play i dotyczy wyłącznie osób objętych domową kwarantanną.

Ocena użytkowników
     0 głosów
Twoja ocena to:
Wybierz platformę
     
Do
góry