Skróty klawiszowe w Keynote na iPadzie, które warto znać!

0

Keynote wydaje się najbardziej słusznym wyborem przy przygotowywaniu prezentacji na iPadzie. Oto zestaw najważniejszych skrótów klawiszowych, które pomogą działać sprawniej!

Ogólne

Czynność

Skrót

Utworzenie nowej prezentacji (otworzenie Palety motywów) Command-N
Otwarcie menedżera prezentacji Command-O
Odtwarzanie prezentacji Option-Command-P
Pokazanie lub ukrycie notatek prezentera Shift-Command-P
Otworzenie lub opuszczenie widoku edycji wzorca slajdu Shift-Command-E
Dodanie nowego wzorca slajdu (w widoku edycji wzorca slajdu) Shift-Command-N
Skopiowanie Command-C
Wklejenie Command-V
Wklejenie tekstu z zachowaniem stylu tekstu w miejscu docelowym Option-Shift-Command-V
Cofnięcie Command-Z
Przywrócenie Shift-Command-Z
Dodawanie komentarza Shift-Command-K
Zachowanie komentarza Command-Return
Pokazanie lub ukrycie okna Znajdź Command-F
Kontynuowanie wyszukiwania (w oknie Znajdź) Command-G
Wyszukiwanie wstecz (w oknie Znajdź) Shift-Command-G

Używanie nawigatora slajdów

Aby używać poniższych skrótów nawigatora slajdów, musisz najpierw zaznaczyć slajd w nawigatorze po lewej stronie.

Czynność

Skrót

Dodanie nowego slajdu Shift-Command-N
Powielenie zaznaczonego slajdu Command-D
Wcięcie zaznaczonego slajdu w prawo Tab
Przesunięcie slajdu z wcięciem w lewo Shift-Tab
Pomijanie slajdu, aby nie był wyświetlany w prezentacji, lub wyświetlanie pomijanego slajdu Shift-Command-H
Wstawienie równania Option-Command-E

Odtwarzanie prezentacji

Czynność

Skrót

Odtwarzanie prezentacji Option-Command-P
Przejście do kolejnego slajdu lub kolejnej animacji Strzałka w prawo lub Strzałka w dół
Przejście do poprzedniego slajdu Strzałka w lewo lub Strzałka w górę
Przejście do następnej animacji lub slajdu bez wyświetlania animacji Shift-Strzałka w prawo
Przejście do następnego slajdu bez wyświetlania animacji Shift-Strzałka w dół lub Shift-Page Down
Pokazanie lub ukrycie notatek prezentera Shift-Command-P
Przejście do poprzedniej animacji Shift-Strzałka w lewo lub Shift-Page Up
Przejście wstecz przez obejrzane slajdy Z
Wstrzymanie prezentacji K
Wstrzymanie prezentacji i pokazanie czarnego ekranu B
Wstrzymanie prezentacji i pokazanie białego ekranu W
Wyjście z trybu prezentacji Esc lub Q

Edytowanie tekstu, kształtów, tabel i wykresów

Czynność

Skrót

Zastosowanie pogrubienia w zaznaczonym tekście Command-B
Zastosowanie kursywy w zaznaczonym tekście Command-I
Zastosowanie podkreślenia w zaznaczonym tekście Command-U
Indeks górny Control-Shift-Command-Znak plus (+)
Indeks dolny Control-Command-Znak minus (-)
Zmiana tekstu w łącze Command-K
Skopiowanie stylu akapitu lub obiektu Option-Command-C
Wklejenie stylu akapitu lub obiektu Option-Command-V
Wstawienie znaku końca akapitu podczas edycji tekstu w komórce Return
Wstawienie tabulatora do tekstu lub do formuły Option-Tab
Określenie względnych i bezwzględnych atrybutów odwołań w zaznaczonej komórce Naciśnij Command-K lub Shift-Command-K, aby przełączać dostępne opcje
Otwarcie edytora danych wykresu Shift-Command-D

Widok stykówki

Czynność

Skrót

Przejście do kolejnego slajdu Strzałka w prawo
Przejście do poprzedniego slajdu Strzałka w lewo
Rozszerzenie zaznaczenia na kolejny slajd Shift-Strzałka w prawo
Rozszerzenie zaznaczenia na poprzedni slajd Shift-Strzałka w lewo
Rozszerzenie zaznaczenia do pierwszego slajdu Shift-Command-Strzałka w górę
Rozszerzenie zaznaczenia do ostatniego slajdu Shift-Command-Strzałka w dół
Zaznaczenie pierwszego slajdu Command-Strzałka w górę
Zaznaczenie ostatniego slajdu Command-Strzałka w dół

Manipulowanie tekstem, kształtami, tabelami i wykresami

Czynność

Skrót

Zgrupowanie zaznaczonych obiektów Option-Command-G
Rozgrupowanie zaznaczonych obiektów Option-Shift-Command-G
Zablokowanie zaznaczonego obiektu Command-L
Odblokowanie zaznaczonego obiektu Option-Command-L
Powielenie zaznaczonego obiektu Command-D lub przeciągnij z naciśniętym klawiszem Option

Naciśnij Option i klawisz ze strzałką, a następnie przeciągnij

Przesunięcie zaznaczonego obiektu o jeden punkt Naciśnij klawisz ze strzałką
Przesunięcie zaznaczonego obiektu o dziesięć punktów Przytrzymaj Shift i naciśnij klawisz ze strzałką
Przeniesienie zaznaczonego obiektu na spód Shift-Command-B
Przeniesienie zaznaczonego obiektu na wierzch Shift-Command-F
Umieszczenie zaznaczonego obiektu niżej na stosie Option-Shift-Command-B
Umieszczenie zaznaczonego obiektu wyżej na stosie Option-Shift-Command-F
Dodanie wierszy powyżej zaznaczonych komórek w tabeli Option-Strzałka w górę
Dodanie wierszy poniżej zaznaczonych komórek w tabeli Option-Strzałka w dół
Dodanie kolumn po prawej od zaznaczonych komórek w tabeli Option-Strzałka w prawo
Dodanie kolumn po lewej od zaznaczonych komórek w tabeli Option-Strzałka w lewo
Do
góry